REFERANSER


product image
Lektertransport

Her ble det fraktet ut 140000 m3 steinmasser til bunnfylling i forbindelse med ny molo Båtsfjord havn. Utstyr som ble benyttet var splittlekter og slepebåt. Til posisjonering og dokumentasjon benyttes Gps Trimble Hydropro. Lasting av lekter ble utført med egen gravemaskin Komatsu PC 450 LC8.  Oppdragsgiver var Robertsen & Slotnes, Skjervøy. Byggherre Kystverket.

<< Tilbake


  • x