REFERANSER


product image
Fylling av cellespunt

Vi har utført en rekke oppdrag med sandfylling i cellespunt i forbindelse med kaianlegg. På Melkøya ved Hammerfest ble det levert ca 110000 m3 og ved Nyhamna (Ormen Lange) ble det levert ca 30000 m3 masser. Oppdragsgiver for begge prosjekt var AF Gruppen.

<< Tilbake


  • x