REFERANSER


product image
Innpumping av masser

Et av våre første oppfyllingsoppdrag. Ved Hekkelstrand i Ballangen ble det mudret opp ca 70 000 m3 i forbindelse for nytt kaianlegg for Franzefoss kalkbrudd. Mudringsmassene ble pumpet på land for utvidelse av industriområde.

<< Tilbake


  • x