REFERANSER


product image
Mudring Hammerfest

Mudring med grabb ned til - 20 meter. Topplag var meget forurenset. Massene ble mudret med tett grabb, disse ble losset på land for videre deponering. Området ble deretter tildekket med 40 cm rene masser som ble lagt ut med pumpe. Oppdragsgiver Viggo Eriksen AS, Hammerfest

<< Tilbake


  • x