REFERANSER


product image
Mudring Svalbard

Vi har 2 ganger vært i Svea på Svalbard vedr mudring ved kaianlegg. Siste gang var i 2009. Mudring ble utført både med grabb og pumpe. Toleranser for overmudring var max 20 cm. Massene ble dumpet på dypt vann.

<< Tilbake


  • x