REFERANSER


product image
Sandfrakt

Vi leverer skjellsand til jordforbedring/kalking. Dette er masser av meget god kvalitet til sitt formål. Vi har for tiden søknader til behandling for flere konsesjonsområder i Nordland og Troms. Dette er masser som også egner seg meget godt til overdekning av forurenset sjøbunn.

<< Tilbake


  • x