REFERANSER


product image
Tildekking av sjøbunn

Vi har utført flere oppdrag der forurenset sjøbunn er tildekket med sandmasser. Metoden som benyttes er å pumpe massene ut av fartøyet i for å få jevn tildekking av arealet som skal dekkes. For posisjonering benyttes Gps Trimble Hydropro der posisjon på utlagte masser loggføres fortløpende. Oppdragsgiver kan koble seg opp til fartøyets datasystem og følge arbeidets framdrift.

Bildet viser tildekking av deponi for forurensede mudringsmasser i Stamsund havn. Her ble området på ca 40000 m2 dekket med 2 lag på 25 cm hver. 1. lag ble lagt med mudringsmasser fra Andenes og som andre lag ble det benyttet pukk for erosjonssikring. Oppdraggiver var Istak, Byggherre Kystverket.

<< Tilbake


  • x